האפשרות שלך לחוות אירוע שוב ושוב כאילו קורה עכשיו

ספרו לזוגות האהובים כמה החתונה שלהם היתה מדהימה